Alles over sport logo

TOOLs


Tools ontwikkelingsgericht klimaat

Tools motivationeel klimaat

  • Met de 4 inzichten voor trainerschap breng je structuur aan in je trainingen en geef je de activiteit zo vorm dat kinderen de activiteiten leuk gaan vinden en zich blijven ontwikkelen (bekijk de Youtube-video). Na het bekijken van de video kun je eventueel je proces bijhouden met een ontwikkelkaart.
  • Werk aan je didactische en pedagogische vaardigheden door de online scholing Een beetje opvoeder te volgen (zie Sportopleidingen.nl). Deze online scholing geeft trainers/coaches inspiratie en hulp bij het begeleiden van jeugdsporters.

Tools zorgzaam klimaat

Tools sociaal veilig klimaat

  • Als trainer/coach moet je grensoverschrijdend gedrag op tijd kunnen signaleren. Daarnaast is het belangrijk dat je beschikt over competenties om grensoverschrijdende situaties bij te sturen of erger te voorkomen. In de bijscholing Herkennen en voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (zie Sportopleidingen.nl) werk je aan het verbeteren van deze competenties.
  • Training groepsdynamica

Sportopleidingen.nl

Wil je je echt gaan specialiseren in de jeugdtrainingen, dan kun je kiezen voor de bijscholing Themagericht trainen en coachen van 6-12 jarigen.

Deze bijscholing richt zich specifiek op het training geven aan kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. In deze leeftijdsgroep leren kinderen zich verhouden tot anderen, ontwikkelen ze hun eerste zelfbeeld en misschien ook al wel hun ambities. In deze scholing leer je onder andere pedagogische thema’s te verwerken in je training, zodat de kinderen leren ontdekken wat ze allemaal kunnen en willen leren. Er is ook een bijscholing speciaal voor pubers.

Keep Youngsters Involved

Hoe voorkomen we dat jongeren (12-19 jaar) uitvallen in de sport en hoe zorgen we ervoor dat ze betrokken blijven bij sport? Het Europese Erasmus+Sport project Keep Youngsters Involved, gesubsidieerd door de Europese Commissie, biedt handvatten voor professionals en sportclubs die werken met jongeren om sportuitval onder jongeren te voorkomen.