Alles over sport logo

Onderzoeksprogramma’s


Kids First, towards a pedagogical sport climate

Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen en invoeren van een hulpkader om een pedagogisch sportklimaat op clubniveau te realiseren. Het project wordt uitgevoerd bij 8 voetbal- en hockeyverenigingen in vier gemeenten (Zwolle, Arnhem, Utrecht en Rotterdam) met sporters tussen de 12 en 15 jaar. Het vernieuwende van dit project is dat standaard manieren van informatieverzameling zoals vragenlijsten gecombineerd worden met nieuwe manieren zoals bewegingssensoren en social media. In deze video vind je een korte introductie op het onderzoek.

Het onderzoek werd uitgevoerd door hogeschool Windesheim Zwolle, in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen, Haagse Hogeschool, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Mulier Instituut, Kennispraktijk, NOC*NSF, KNHB en KNVB. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw, onderzoeksprogramma Sport en Bewegen. Het onderzoeksproject loopt gedurende drie jaar (2018-2021).

Het Pedagogisch Sportkompas is een conceptueel model ontwikkeld binnen dit project.

ICOACHKIDS

ICOACHKIDS richt zich op het trainen en coachen van kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar oud. Voor de trainers en coaches die deze kinderen begeleiden in hun sport zijn binnen dit onderzoeksproject, op basis van een uitgebreide literatuurstudie, drie MOOC’s (massive open online courses) ontwikkeld. Dit zijn gratis online e-learning modules die eenvoudig te downloaden zijn en vele praktische tips en kennis bevatten om direct mee aan de slag te gaan.

Direct aan de slag?
MOOC’s (door scrollen naar beneden voor Nederlandse vertalingen):

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door the Erasmus+ Programme of the European Union. Het onderzoeksproject liep gedurende drie jaar (2016-2019).

Het Pedagogisch Sportkompas – de vier pilaren van een pedagogisch sport klimaat – wordt binnen de MOOC’s uitgelegd in MOOC 1.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport

Grensoverschrijdend gedrag komt nog steeds veel voor in de sport bleek al uit prevalentie onderzoek uitgevoerd door promovendus Tine Vertommen, de Universiteit van Antwerpen (2012-2017). Dit onderzoek is mede begeleid door Nicolette Schipper van Veldhoven. Download het proefschrift.

Vorig jaar heeft NOC*NSF met medewerking van het ministerie van VWS, een hernieuwd prevalentie onderzoek laten uitvoeren voor Nederland, door onderzoeksbureau I&O Research en CentERdata. Wat cijfers betreft zijn de bevindingen grofweg vergelijkbaar met wat uit het onderzoek in Nederland en België is gekomen van Vertommen et al. (publicaties in 2015, 2016, 2017). 

Onderzoek sluit specifiek aan bij de pijler Sociaal Veilig klimaat van het Pedagogisch Sportkompas.

Vechtende Jongeren. Vechtsport als pedagogische interventie

Dit onderzoek bestudeert de pedagogische waarde van vechtsport voor jongeren die het opgroeien in onze samenleving als een struggle ervaren. Voor dit type jongere blijkt vechtsport een aantrekkelijk alternatief om bij een community te horen waar zij erkenning en respect kunnen ervaren. Wat zijn – al dan niet – de werkzame factoren en processen in een vechtsportschool voor deze kwetsbare jongeren, die wij in dit project ‘vechtende jongeren’ noemen? Het doel van het onderzoek is om pedagogen in de sport, sociaal werkers en vechtsportcoaches specifieke tools te bieden om adequaat met vechtende jongeren in de vechtsportpraktijk te kunnen werken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Fontys hogeschool, in samenwerking met Hogeschool Windesheim (lectoraat Sportpedagogiek), de Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Stichting Kickboksen en Mixed Material Arts Opleidingen, het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij en vier vechtsportpraktijken: Farent/PowerUp073 in Den Bosch, Travers Welzijn in Zwolle, Boks het voor Elkaar in Amsterdam en Slimani Gym in Zeist. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA – RAAK PUBLIEK. Het onderzoeksproject loopt gedurende twee jaar (2019-2021).

Onderzoek sluit specifiek aan bij de pijler Zorgzaam klimaat van het Pedagogisch Sportkompas.

Start (V)aardig

Start (V)aardig is een onderzoek waarbij de focus ligt op de beweegvaardigheid van kleuters en hoe deze zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden bevorderd door de buurtsportcoach. Wie op jonge leeftijd goed leert bewegen en daar plezier in heeft, ontwikkelt vaak een actieve leefstijl. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van organisaties uit de sport- en beweegsector onder leiding van De Haagse Hogeschool in samenwerking met Hanze Hogeschool, Fontys Sporthogeschool, Hogeschool Windesheim (lectoraat Sportpedagogiek), VU, TU/e, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, NOC*NSF, VSG, KVLO en Beroepsvereniging Wij Buurtsportcoaches. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA – RAAK PRO. Het onderzoeksproject loopt gedurende vier jaar (2019-2023).

Onderzoek sluit specifiek aan bij de pijler Ontwikkelingsgericht Sportklimaat van het Pedagogisch Sportkompas.

SPORT PARENT eu

Sport Parent was een eenjarig project gericht op het verzamelen van essentiële informatie (op basis van jarenlange ervaring en onderzoek) over een aantal onderwerpen waarvan gedacht werd dat deze nuttig zouden zijn voor ouders in de sport. Het onderzoek is gericht op het verbeteren van de ondersteuning die wordt geboden aan en beschikbaar is voor de ouders, verzorgers en voogden van kinderen en jongeren die betrokken zijn bij sport. 

Dit project werd geleid door de Universiteit van Swansea, in samenwerking met Cardiff Metroplitan University, Sport Wales, UK Coaching, Sport Northern Ireland, Child Protection in Sport Unit, ICES, Loughborough University, Norwegian School of Sport Sciences, SDU en hogeschool Windesheim (lectoraat Sportpedagogiek). Dit project werd mede mogelijk gemaakt door the Erasmus+ Programme of the European Union. Het onderzoeksproject liep gedurende één jaar (2017-2018).

Onderzoek sluit specifiek aan bij de pijler Zorgzaam klimaat van het Pedagogisch Sportkompas.