Alles over sport logo

Zorg voor aansluiting

Belangrijk is dat de vorm van participatie aansluit bij de jeugd en de context waarin je werkt. Als buurtsportcoach of jongerenwerker speel je hierin een actieve rol, wat de betrokkenheid en eigenaarschap van jongeren stimuleert.

Gebruik de Participatietool voor buurtsport- en jongerenwerkactiviteiten om te bekijken hoe je jeugd betrekt bij jouw activiteiten en wat je mogelijk nog (meer) kunt doen.

Voordelen actieve jeugdparticipatie:

  • Jeugd haakt minder snel af;
  • Jeugd ontwikkelt talenten, vaardigheden en competenties, denk aan het leren organiseren en het formuleren van wensen of doelen;
  • Jeugd ontwikkelt zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en contacten;
  • Jeugd leert dat haar mening telt en voelt zich meer verbonden in de wijk of bij activiteiten;
  • Professionals verruimen hun blikveld (jeugd kijkt anders tegen de wereld aan)-Professionals kunnen hun activiteiten (beter) verantwoorden;

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

  • Laura Butselaar

    Als specialist kinderen en jongeren bij Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik mij vooral bezig met de kennisontwikkeling van sport en bewegen in het sociaal domein en bij gemeenten. Ik richt mij specifiek op kwetsbare kinderen en jongeren. Hoe kunnen we hun deelname aan sport- en beweegaanbod meer toegankelijk maken?