Alles over sport logo

opening het onderzoek kids first


In het plenaire gedeelte wordt ‘Kids First, een driejarig onderzoek naar het creëren van een pedagogisch klimaat op de sportclub’ nader toegelicht. Nicolette Schipper-Van Veldhoven (Lector Sportpedagogiek Windesheim), Johan Steenbergen (Kenniscentrum Sport & Bewegen), Jan Minkhorst (NOC*NSF), Geert Geurken (gemeente Arnhem), Karien Meuleman (KNHB), Marit Gijsbers (KNVB en KNGU) en Arnold van Bronkhorst (onderzoeker Windesheim) over de laatste inzichten rondom een pedagogisch sportklimaat.

webinar het actiegericht proces op de sportclub


Het onderzoek kende een ontwerpgericht / actiegericht design. Hoe ging dat in de praktijk? Hoe werd het begeleidingsproces naar een pedagogisch sportklimaat op de club vormgegeven? Wat waren de ervaringen van de embedded scientists en de studenten die participeerden in het onderzoek? En hoe kijkt een ervaren procesbegeleider hier op terug en welke tips heeft hij voor de praktijk en de praktijkondersteuners?

Dit webinar wordt verzorgd door o.a. Harold Hofenk, Yoni Even-Zur en Daniel Klijn.

webinar De samenwerking tussen gemeente en club


In dit interactieve webinar wordt nader ingegaan op de samenwerking tussen gemeente en club. Op verhalende wijze worden vragen beantwoord: hoe de samenwerking tot stand is gekomen; waarin beide partijen elkaar konden vinden; hoe beide partijen elkaar hebben kunnen helpen; waar lukte de samenwerking goed en wat kan nog beter.

Dit webinar wordt verzorgd door o.a. Arnold Bronkhorst, Geert Geurken en Charissa van der Meulen.

webinar De wetenschappelijke resultaten van het onderzoek


In de afgelopen drie jaar is er een actieonderzoek uitgevoerd bij vier voetbal- en vier hockeyclubs. Er zijn interviews gehouden, observaties gedaan, vragenlijsten uitgezet en er is gewerkt met sensoren. In dit webinar worden de belangrijkste resultaten besproken van het landelijke vragenlijstonderzoek (Mulier Instituut), het op een objectieve wijze meten van de sociale interactie van jeugdsporters met behulp van sensoren (Universiteit Leiden / Twente) en de bevindingen van de embedded scientists, die stakeholders op de clubs hebben geïnterviewd en geobserveerd (Windesheim).

Dit webinar wordt verzorgd door Marck de Greeff, Marieke Reitsma, Carolien Rieffe en Arnold Bronkhorst.

webinar Van theorie naar praktijk


Binnen het onderzoek heeft steeds de focus gelegen op het benutten van de opgedane kennis. In dit webinar gaan we in op de verzamelde tools en aanpakken voor op de sportvereniging en op het pedagogisch sportkompas. Ook maken we de verbinding met werkzame principes vanuit ‘de’ veranderkunde. Dit webinar laat op een interactieve manier zien hoe een pedagogisch sportklimaat kan worden gecreëerd en wat onder andere verenigingsondersteuners daarvoor kunnen doen.


Dit webinar wordt verzorgd door Johan Steenbergen, Dorien Dijk, Ramon Spaaij en Lars Cornelissen.